LIAN SHENG PVC
   Home      Location


_________________

Location


View Larger Map


 
LIAN SHENG PVC FABRICATION CO.
 74 Geylang Bahru Industrial Estate, #01-2858
Singapore 339682
 
Tel:
        (65) 6294 9998 / 6299 6116
Fax:       (65) 6293 9703
Email:    
info@lianshengpvc.com
 

Copyright © 2012 Lian Sheng PVC Fabrication Co.