LIAN SHENG PVC


_________________

G.I. U Bolts

- comes with 2 nuts
 • 1/4" x 3/8"
 • 1/4" x 3/4"
 • 1/4" x 1-1/4"
 • 1/4" x 1-1/2"
 • 1/4" x 2"
 • 1/4" x 2-1/2"
 • 1/4" x 3"
 • 5/16" x 2"
 • 5/16" x 2-1/2"
 • 5/16" x 3"
 • 3/8" x 3"
 • 3/8" x 3-1/2"
 • 3/8" x 4"
 • 3/8" x 6"
 • 3/8" x 8"
 • 1/2" x 4"
 • 1/2" x 10"
 • 1/2" x 12"
 • 5/8" x 10"
 • 5/8" x 12"
 

Copyright © 2012 Lian Sheng PVC Fabrication Co.